Cennik


Standardowy cennik OSSiR Mauritius

Rodzaj pokoju

Pobyt: cena w PLN za nocleg ze śniadaniem od osoby (za pokój)

 

1 nocleg

od 2 noclegów wzwyż

1-osobowy

95,00

85,00

2-osobowy

85,00 (170,00)

75,00 (150,00)

3-osobowy

85,00 (255,00)

75,00 (225,00)

4-osobowy

85,00 (340,00)

75,00 (300,00)

poza standardem

65,00 (130,00)

60,00 (120,00)

 

Możliwość wykupienia posiłków

obiadokolacja

serwowana

28,00

 

 

 

     

 

opłata miejscowa

osoba/dzień pobytu

2,20

 

 

 

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 

a kończy o godz. 11 dnia następnego

 

Do dyspozycji naszych Gości udostępniamy:
  • bilard, dart
  • Internet WiFi
  • pokój zabaw dla dzieci
  • kawiarnię - drink bar
  • słoneczny taras
  • pomieszczenie do przechowywania rowerów / sprzętu narciarskiego
  • miejsce na ognisko
  • zielony teren rekreacyjny
  • możliwość odpłatnego korzystania z zabiegów odnowy biologicznej oraz kosmetyki twarzy i ciała w gabinecie działającym na terenie ośrodka
2 oświetlane parkingi dla samochodow osobowych i busów - bezpłatne, niestrzeżone - bramy zamykane o 20:00
 
Dodatkowe opłaty:
 
Opłata miejscowa wynosi 2,20 zł za dzień od osoby
Jesteśmy ośrodkiem przyjaznym dla zwierząt. Koszt pobytu czworonoga wynosi 10 zł/doba
Prosze o zapoznanie sięz naszym regulaminem.
 
Prosze o zapoznanie sięz naszym regulaminem.
 

REGULAMIN Ośrodka Szkolenia Sportu i Rekreacji "Mauritius" w Szklarskiej Porębie

 
Regulamin określa podstawowe zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Szkolenia Sportu i Rekreacji Mauritius w Szklarskiej Porębie i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka, pokojach hotelowych Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, co zapewni spokój i bezpieczeństwo pobytu wszystkich naszych Gości.
 
1. Opiekunem i doradcą Gości jest recepcja ośrodka - tel.100
2. Podczas zameldowania, Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
3. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko, uzupełnia pozostałe dane oraz składa podpis. Na życzenie Gościa, po wpisaniu przez niego imienia i nazwiska oraz podpisaniu karty meldunkowej, Recepcjonista może wpisać samodzielnie pozostałe dane meldunkowe z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
4. Rozpoczęcie pobytu w ośrodku jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu przez Gościa.
5. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby.
6. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
7. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
8. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
9. Ośrodek nie akceptuje kart płatniczych, płatności przyjmowane są gotówką w PLN.
10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość ośrodka powinien zgłosić niezwłocznie od momentu podjęcia takiego zamiaru.
11. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu wyłącznie w miarę posiadanych możliwości.
12. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, ośrodek nie zwraca opłaty za noclegi, zwrotowi może podlegać jedynie opłata za wyżywienie. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, ośrodek nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową, w tym wyżywienie oraz za śniadanie w dniu następnym.
13. Ośrodek zastrzega możliwość odmiennego niż wskazano w pkt.12 uregulowania kwestii zwrotu opłat za niewykorzystane usługi i wyżywienie, w związku ze skróceniem pobytu przez Gościa lub całkowicie bezzwrotnej rezygnacji, w okresach intensywnego ruchu turystycznego, w tym m.in. w okresie wakacji, ferii zimowych, pobytów świątecznych, długich weekendów lub w przypadku wykupienia pobytów pakietowych.
14. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
15. Ośrodek w miarę posiadanych możliwości, udostępni Gościowi pomieszczenie do przechowania bagażu w przypadku przyjazdu przed rozpoczęciem doby hotelowej, bądź wyjazdu po jej zakończeniu.
16. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
17. Nie należy dokonywać zmian w pokoju i jego wyposażeniu poza nieznaczne przestawienie mebli i wyposażenia, nie naruszające ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. Nie wolno przenosić wyposażenia między pokojami bez uprzedniego uzgodnienia takiej możliwości z recepcją.
18. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki, z cennika dostępnego w recepcji ośrodka.
19. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci, w tym poczynione przez nie szkody materialne.
20. Na terenie ośrodka, w tym również w pokojach i ciągach komunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
21. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój gościa na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 300 złotych.
22. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego z wyjątkiem specjalnych okoliczności, o których gość powinien być powiadomiony podczas meldowania się w ośrodku.
23. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
24. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają lub szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
25. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń ośrodka powstałe z winy jego, osób towarzyszących lub odwiedzających go. Za zachowanie osób odwiedzających Gościa odpowiada Gość. Gość zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody -zapłatę należności za powstałe zniszczenia.
26. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). Zabrania się używania otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
27. Zabrania się przechowywania w pokojach hotelowych ładunków niebezpiecznych - broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
28. Ze względów bezpieczeństwa przed każdorazowym opuszczeniem pokoju, należy wyłączyć sprzęt rtv, zgasić światło, zakręcić wodę, zamknąć drzwi balkonowe i okna, Należy każdorazowo upewnić się, że drzwi pokoju zostały dobrze zamknięte, a klucz pozostawić w recepcji.
29. Do pokoju wydawany jest jeden klucz, należy go zawsze pozostawiać w recepcji przy opuszczaniu ośrodka. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 20 zł
30. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do ośrodka regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
31. Ośrodek nie prowadzi depozytu hotelowego i nie odpowiada za pozostawione rzeczy znacznej wartości, w tym pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, kosztowności, przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną
32. Gość powinien zawiadomić recepcję ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu
33. Ośrodek posiada ogrodzony, niestrzeżony, niemonitorowany bezpłatny parking. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego , czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza nim.
34. Ośrodek realizuje usługi z myślą o zadowoleniu Gości. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję i poprawienie standardu świadczonych usług.
35. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
. profesjonalną i uprzejmą obsługę
. wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
36. Na życzenie Gościa ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
. udzielania informacji związanych z pobytem,
. udzielania informacji o turystycznych i rekreacyjnych atrakcjach regionu,
. budzenie o wskazanej przez Gościa godzinie
37. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie ośrodka za dodatkową opłatą. Właściciel jest zobowiązany do zabezpieczenia zwierzęcia w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla innych Gości i personelu.
Gość odpowiada za szkody poczynione przez zwierzę na osobach oraz szkody w mieniu ośrodka i osób pracujących i przebywających na terenie ośrodka. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie ośrodka.
38. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
39. Zakazuje się prowadzenia na terenie ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
40. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.
41. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w ośrodku.
42. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz.U.z 2002r., nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Szkolenia Sportu i Rekreacji Mauritius w Szklarskiej Porębie dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
Życzymy Państwu udanego pobytu

Prosimy o kontakt
z właścicielem obiektu i poinformowanie
o niedziałającej stronie www.mauritius.wszklarskiej.pl

tel.[+48] 757172085 [+48] 757172083Opiekun strony - Tenet Jelenia Góra tel. 75 64 19 919
Aby aktywowac strone nalezy sie zalogowac tutaj i przedłużyc ważnośc strony